Hovedentreprenør nær 25.028412, 121.558595

Åben kort

04:16:47

上友電器行

號, No. 234, Shidong Road, Shilin District

Dah Ching Engineering

12F, No. 348, Section 6, Nanjing East Road, Neihu District

福華金屬建材有限公司

No. 309, Tanmei Street, Neihu District

禾拓建築師事務所

No. 6, Alley 6, Lane 137, Section 5, Minsheng East Road, Songshan District

薈綠景觀工程公司

No. 9號, Lane 562, Fujin Street, Songshan District

聚鼎實業有限公司

No. 21號, Lane 231, Section 4, Sanhe Road, Sanchong District

淇園造景園藝公司

No. 16號, Wanshou Road, Wenshan District

禾仲國際實業有限公司

No. 252, Section 5, Minsheng East Road, Songshan District

台灣鈑金機械股份有限公司

No. 153, Section 5, Minsheng East Road, Songshan District

鴻基建築經理股份有限公司

忠孝東路四段148號6樓之2, Da’an District

匯凱實業有限公司

忠孝東路四段162號4樓409室, Da’an District

鳳翔室內裝修工程有限公司

新北市三重區溪尾街27巷22號3F

濠暉

No. 11, Alley 3, Lane 423, Zhuangjing Road, Xinyi District

順祥金屬有限公司

No. 61-6, Hulin Street, Xinyi District

發現修鞋坊

No. 89, Shangshi Road, Xitun District

吳丙南建築師事務所

台灣省大安區信義路四段250號11樓

浪琴

No. 210, Lequn 2nd Road, Zhongshan District

戀戀風格

號, No. 318, Wenping Road, Anping District

力樺居室事業有限公司

No. 40號, Jingping Road, Zhonghe District

排油煙機工坊

覺明路, Sanmin District

新城國際-八八九六防滑事業部

No. 58, Ruitian Street, Qianzhen District

東燁營造有限公司

花蓮市樹人段616地號

裕盛發建設

號 7 樓, No. 168, Nanhua 1st Street, Luzhu District

沛峰實業有限公

No. 336, Chengguan Rd, Renwu District

台灣安卡實業公司

No. 36號, Lane 30, Xindong Street, Songshan District

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZooadministrative område niveau 3biludlejning